2016 Září

O hollywoodském hledači talentů

Poprvé jsem ho potkala na stránkách knížky pro dospívající dívky, která popisovala, jak se drobnými krůčky vyšplhat na horu zvanou společenský úspěch. Z celé té příručky plné roztodivných pravidel si po letech vybavuji větu, co se mi nastálo uložila do jedné z amygdal. Zněla asi takto: v určitém věku by nám (ženám) mělo konečně dojít, že den, kdy

Permanentní slavnost lásky a nenávisti mezi dvěma B.

Berlínský zápisník je deník s chybějícími stránkami, německý snář, pozvánka do nitra města a zároveň cesta do středu země té, která píše. Odkrývání hlubin neprobíhá postupně, ale přímo. Nemusí se klepat, je otevřeno a syrovo. Rozhodující je stav mysli, etalon, který poměřuje věci kolem sebe mění si je ku obrazu svému. Začátek studí a zebe.

%d blogerům se to líbí: